4 savaitės

Vieni projektiniai pasiūlymai per vieną savaitę. Vidutiniškai 4 projektiniai pasiūlmyai vienam namo projektui.

daugiau2023.1.1
 

4 savaitės

Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus ruošiamos visos projekto dalys ir renkami visi dokumentai būtini statybos leidimo gavimui.

daugiau2023.1.2
 

4 savaitės

Parengus visas projekto dalis projektas pateikia derinti savivaldybei. Paprastai vienas projekto derinimo ratas užtrunka apie 4 sav.

daugiau2023.1.3
 

4 savaites

Projektas pateikiamas derinti pakartotinai.

daugiau2023.1.4