Projekto derinimu savivaldybės darbuotojai tikrina ar pateikti visi privalomi dokumenti, projekto sprendinius išsiuntinėja visoms galimoms suinteresuotoms institucijoms. Atitinkamai visos suinteresuotos valstybės įstaigos ir derinančios institucijos pateikia pastabas projekto sprendiniams arba juos suderina.